Doradztwo podatkowe
Usługi księgowe


DZIAŁAMY NA TERENIE
TRÓJMIASTA I OKOLIC

 
 

AdvaFin to...


Szkolenia

Prowadzenie szkoleń na zlecenie Klienta w zakresie obowiązujących unormowań prawno-podatkowych, jak również w zakresie znowelizowanych przepisów prawa podatkowego.

Opiniowane aktów prawnych

Udział w pracach legislacyjnych związanych ze zmianą przepisów prawa podatkowego. Wyrażanie opinii oraz uwag odnoszących się do aktów prawnych, poddanych konsultacjom społecznym.


Obsługa stała

Bieżąca obsługa w zakresie rozliczeń podatkowych, opracowania wytycznych/instrukcji/procedur, przygotowania wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, sporządzania opinii, reprezentacji przed organami podatkowymi oraz sądami.

Obsługa doraźna

Obsługa indywidualnego zlecenia do konkretnej czynności mieszczącej się w kategorii usług doradztwa podatkowego.